Wednesday, March 29, 2017

SEORANG ANAK MENJUAL RUMAHNYA DEMI MELANGSAIKAN HUTANG AYAH


Hampir semua cerita tentang orang Arab, khususnya Arab Saudi, yang sampai kepada kita adalah mengenai hal-hal negatif. Perkataan "Puncak", "malas", "kasar", "perang" adalah sesuatu yang dijaja di benak kita. Sehingga ketika mendengar kata "Arab" rakam memori kita langsung menalar hal-hal buruk. Sampai kita pun rasa-rasanya tak rela Islam itu dari Arab.

Berikut ini, ada kisah dari Arab yang berbeza dari yang biasa kita dengar. Tentang bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Dan tentang seorang pemberi hutang yang dermawan.

Seorang laki-laki asal Arab Saudi memberikan teladan jempolan, bagaimana menjadi seorang anak yang berbakti. Ia membayar hutang bapanya yang berjumlah 1 juta Real Arab Saudi (lebih daripada 3.5 bilion Rupiah). Untuk menjelaskan hutang ini, sang anak harus menjual rumah yang ia miliki terlebih dahulu.

Sampai akhirnya, orang yang memberi hutang tahu bagaimana hutang itu dibayar. Ia merasa sangat tersentuh dengan usaha sang anak untuk membantu ayahnya. Akhirnya, ia mengembalikan semua wang yang dibayar untuk menjelaskan hutang tersebut.

Di zaman sekarang ini, tentu kisah seperti ini terasa begitu menakjubkan. Dengan cepat kisah ini pun menjadi viral di media sosial.

Seorang peguam di Arab Suadi, Abdurrahman al-Subaihi menyatakan bahawa kisah ini berlaku di mahkamah Arab Saudi. Artinya, seorang yang mengutangi ini begitu cepat memutuskan untuk memutihkan hutang rakan-rakannya. Kemudian al-Subaihi mengisahkan via twitter apa yang ia saksikan. Ia juga mengisahkan bahawa laki-laki yang mengutangi ini begitu tersentuh dengan keputusan sang anak untuk menjual rumahnya sendiri untuk menjelaskan hutang ayahnya. Ia memberikan wang 1 juta Real Arab Saudi sebagai hadiah untuk sang anak kerana menjadi anak yang baik. Para pengguna sosial media pun mengapresiasi perbuatan sang anak. Mereka juga berharap anak-anak mereka tumbuh besar dengan meneladani dirinya.

Seorang ibu di Saudi yang bernama Rana menyatakan bahawa di zaman sekarang apa yang dilakukan anak ini sudah sangat jarang disaksikan. Tingkah laku pemberi hutang dan si anak memberikan teladan yang baik untuk semua masyarakat. Kedua-dua orang ini memberikan kita kepercayaan bahawa masih banyak orang baik dan penolong di luar sana.

Seorang laki-laki Saudi memberikan pujian bahawa sang anak telah melakukan sesuatu yang istimewa. Dan apa yang dilakukan oleh si pemberi hutang lebih hebat lagi, atau sama hebatnya. Ini menjadi teladan bagi kita semua. Wang sejumlah 1 juta Real bukanlah jumlah yang sedikit. Atau bukanlah jumlah yang mudah untuk diberikan begitu sahaja. Peristiwa ini membuktikan bahawa masih ada orang-orang baik di dunia ini.

sumber kisahmuslim.com

Monday, March 27, 2017

Mengapa Allah Menciptakan Wanita dari Tulang Rusuk

Suami, wanita

KITA pasti sudah sering mendengar kenyataan bahawa wanita tercipta dari tulang rusuk dari laki-laki. Namun, benarkah itu? Lalu, apa makna dari penciptaan para wanita dari tulang rusuk laki-laki?

Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahawa nabi shalallahu' alayhi wasallam bersabda, "Berbuat baiklah kepada wanita, kerana sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Maka sikapilah para wanita dengan baik, "(HR al-Bukhari Kitab an-Nikah no 5186).

Ini adalah perintah untuk para suami, para ayah, saudara saudara laki laki dan lainnya untuk menghendaki kebaikan untuk kaum wanita. Berbuat baik terhadap mereka, tidak menzalimi mereka dan senantiasa memberikan ha-hak mereka serta mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ini yang diwajibkan atas semua orang berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alayhi wasallam, "Berbuat baiklah kepada wanita."

Dikutip dari muslim.or.id, Hal ini jangan sampai terhalangi oleh perilaku mereka yang adakalanya bersikap buruk terhadap suaminya dan kerabatnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan kerana para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, sebagaimana dikatakan oleh Nabi shalallahu 'alayhi wasallam bahawa tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas.

Sebagaimana diketahui, bahawa yang paling atas itu adalah yang setelah pangkal rusuk, itulah tulang rusuk yang paling bengkok, itu jelas. Maknanya, pasti dalam kenyataannya ada kebengkokkan dan kekurangan. Kerana itulah disebutkan dalam hadis lain dalam ash-Shahihain.

sumber islampos.com

Saturday, March 25, 2017

Kecerdasan Tentera Khalid ibn al-Walid


Sejarah peradaban manusia mencatat banyak nama yang menggoreskan kisah di lembaran-lembaran zaman tentang kepakaran tentera yang layak ditiru. Di antara tokoh tentera yang paling cemerlang adalah panglima Islam Khalid bin al-Walid radhiallahu 'anhu. Ia berada di puncak para ahli strategi militer. Kesimpulan itu berangkat dari kemampuannya menggetarkan benteng-benteng Parsi dan Romawi dalam hitungan tahun yang singkat sahaja -atas izin Allah. Padahal dua kerajaan itu adalah kerajaan kuasa besar. Kerana kepimpinan ketenteraan, Islam tersebar di Jazirah Arab, Iraq, dan Syam dengan mulia dan penuh wibawa.

Saking dahsyat dan hebatnya tipu daya (strategi) Khalid dalam berperang, sampai-sampai Abu Bakar memujinya dengan ucapan, "Demi Allah, orang-orang Rom akan lupa dengan tipu daya syaitan karena (kedatangan) Khalid bin al-Walid". Abu Bakar radhiallahu 'anhu juga mengatakan, "Para wanita tidak akan mampu lagi melahirkan seseorang seperti Khalid".

Kaum muslimin mengenalnya dengan sebutan Saifullah (pedang Allah). Sebutan itu melekat bermula pada masa Rasulullah menyebutnya demikian di hari keislamannya, "Engkau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Dia hunuskan kepada orang-orang musyrik".

Strategi Khalid bin al-Walid di Perang Mu'tah

Di Perang Mu'tah -perang yang terjadi pada tahun 8 H-, 3000 pasukan Islam dikepung oleh 100.000 pasukan Romawi. Pada masa itu, tiga panglima pasukan kaum muslimin gugur di Mu'tah: Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah radiallahu 'anhum. Kemudian orang-orang mengangkat Khalid bin al-Walid menjadi panglima.

Sedar dengan jumlah yang tidak sepadan, Khalid membuat taktik mundur yang begitu rapi. Gerakan mundur yang dirancang sedemikian rupa sehingga musuh takut untuk mengejar. Strategi yang unik, mundur dari medan perang, tetapi musuh yang jumlahnya sangat besar, tersusun, dan bersenjata lengkap malah merasa ketakutan. Sehingga mereka tidak berani mengejar. Kaum muslimin pun pulang dengan selamat. Malah, selepas peperangan, taktik itu memberikan ketakutan yang membekas. Pasukan Romawi yang sebelumnya meremehkan kaum muslimin, kini melihat mereka sebagai musuh yang menakutkan.

Peranan Besar Menghadapi Orang-Orang Murtad

Setelah Rasulullah ﷺ wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq diangkat menjadi pengganti beliau. Di masa itu, berlaku gelombang kemurtadan. Sebahagian kabilah yang dulunya muslim, kemudian keluar dari Islam. Yang dulu, membayar zakat di zaman Nabi ﷺ, kini tidak lagi menunaikannya. Madinah mendapat ancaman. Dasar berani pun harus diputuskan oleh khalifah baru.

Abu Bakar menetapkan dasar dan sikap tegas atas kesalahan ini. Ia mengutus panglima perangnya, Khalid bin al-Walid untuk menutup mulut pembangkangan. Melalui keputusan tegas Abu Bakar dan kemampuan tentera Khalid, Allah ﷻ kembalikan kewibawaan kaum muslimin di Jazirah Arab.

Membebaskan Negeri-Negeri Iraq

Setelah khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq memuktamadkan urusan dalam negeri, mulailah beliau berfikir mengamankan daerah perbatasan. Khususnya wilayah-wilayah yang berdekatan dengan Parsi dan Romawi. Kerana bukan rahsia lagi, dua kerajaan besar ini tengah mempersiapkan diri menyerang Daulah Islamyah yang baru tumbuh.

Abu Bakar mengutus panglima-panglima terbaiknya untuk mengamankan sempadan. Khalid bin al-Walid membawa pasukan besar yang berjumlah 10,000 orang menuju Iraq. Al-Mutsanna bin Haritsah asy-Syaibani menuju wilayah Hirah. Iyadh bin Ghanam ke Daumatul Jandal dan kemudian bergabung ke wilayah Hirah. Dan Said bin al-Ash dengan 7000 pasukan menuju sempadan Palestin. Parsi dan Romawi pun dibuat sibuk oleh negara kecil yang berpusat di Madinah itu.

Khalid bin al-Walid berjaya merebut wilayah selatan Iraq, kemudian menakluk Hirah. Sementara pasukan Iyadh menghadapi kesulitan melawan orang-orang Ghasasinah. Khalid pun datang membantu Iyadh. Setelah itu, ia kembali lagi ke Iraq.

Rencana Menghadapi Romawi di Syam

Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu 'anhu mengetahui Heraclius menyiapkan 240,000 angkatan perang untuk menyerang Madinah, ia sama sekali tidak gentar. Abu Bakar tidak merasa kecut sehingga merasa perlu merendahkan diri dan mengikat perjanjian damai dengan Maharaja Rom itu. Ia meresponnya dengan mengumumkan jihad ke seluruh Hijaz, Nejd, dan Yaman. Seruannya pun disambut dari segala penjuru.

Setelah para mujahid datang, Abu Bakar menyiapkan empat brigade serang menuju Syam. Empat kumpulan besar ini dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasnah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, dan Amr bin al-Ash. Kabar persiapan pasukan Arab Islam menuju Syam pun didengar oleh tuan rumah Romawi. Heraclius menyiapkan sambutan untuk tamunya dengan pasukan yang sangat besar. Lebih daripada 120,000 pasukan disiapkan untuk menghadang pasukan Islam dari segala penjuru. Mengetahui besarnya jumlah pasukan musuh, panglima-panglima pasukan Islam berunding dan akhirnya bersepakat meleburkan 4 pasukan menjadi satu kumpulan sahaja. Strategi ini dipersetujui oleh Abu Bakar.

Strategi kaum muslimin juga direspon Romawi dengan menyatukan pasukan besarnya di bawah pimpinan Theodoric, saudara Heraclius. Jarak tempuh dua bulan perjalanan membuat panglima-panglima kaum muslimin ketar-ketir dengan stamina pasukan mereka. Mereka bimbang jarak tersebut membuat semangat tempur dan kesabaran pasukan menguap terdedah kepada teriknya matahari padang pasir. Ditambah lagi materi pasukan musuh yang besar dan lengkap. Mereka pun meminta bantuan kepada Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq.

Surat permohonan bantuan tiba di Madinah. Setelah berbincang dan mengetahui butir-butir keadaan di lapangan, Abu Bakar memandang perlunya peralihan kepimpinan pasukan. Perang besar ini memerlukan seorang pemimpin yang bijak strateginya dan berpengalaman. Ia memerintahkan agar Khalid bin al-Walid yang berada di Iraq berangkat menuju Syam. Abu Bakar perintahkan Khalid membahagi dua pasukannya. Setengah ditinggal di Iraq dan setengah lagi berangkat ke Syam. Pasukan Iraq, Khalid serahkan kepad al-Mutsanna bin Haritsah. Kemudian ia bersama pasukan lain berangkat menuju Yarmuk menambah materi pasukan kaum muslimin di sana.

Strategi ini bertujuan agar aktiviti ketenteraan di Iraq berjalan. Dan pasukan di Syam pun mendapat bantuan.

Daripada pengurusan Pasukan Saat Menuju Syam

Khalid menyiapkan batalion yang kuat. Yang terdiri daripada para panglima pilihan. Seperti: al-Qa'qa 'bin Amr at-Tamimi, Mudarat bin al-Khattab, Mudarat bin al-Azwar, Ashim bin Amr, dll. Sampai akhirnya terkumpullha 10.000 pasukan berangkat menuju Syam.

Kecerdasan strategi tentera Khalid dalam Perang Yarmuk telah tampak sejak mula. Terlihat pada caranya memilih jalan menuju lembah Yarmuk. Ia memilih melewati gurun-gurun yang bergelombang dan mempunyai sumber air yang jarang berlaku, sehingga pergerakan pasukan tidak ketara. Kontur tanah beralun menyembunyikan pasukan dari penglihatan. Sementara sumber air yang jarang membuat orang-orang jarang tinggal atau melewati tempat tersebut. Sehingga kerahsiaan pasukan bantuan pun tetap terjaga. Tentunya strategi ini memerlukan pengenalan terperinci terhadap keadaan alam.

Khalid membincangkan bagaimana penyelesaian keperluan air pasukan dengan penunjuk jalannya, Rafi 'bin Amirah. Rafi 'menyarankan agar semua pasukan membawa air sekemampuan mereka masing-masing. Sedangkan kuda-kuda mereka disiapkan sumber air sendiri. Mereka membawa 20 onta yang besar. Unta-unta meminum air yang banyak. Kemudian pada saatnya nanti, mereka disembelih dan dimanfaatkan simpanan air di tubuh mereka untuk kuda-kuda yang kehausan. Sedangkan dagingnya dimakan oleh pasukan.

Khalid memberi motivasi kepada pasukannya dengan mengatakan, "Kaum muslimin, jangan biarkan rasa lemah menjalari kalian. Dan rasa takut menguasai kalian. Ingatlah, pertolongan Allah itu datang bergantung dengan niat. Dan besarnya pahala itu tergantung pada kadar kesulitan. Seorang muslim wajib untuk tidak bimbang terhadap sesuatu, selama Allah menolong mereka. "

Para pasukan respons kepada seruan Khalid, "Wahai Amir, Allah telah mengumpulkan banyak kebaikan pada dirimu. Lakukanlah strategi yang ada di benakmu dan berjalanlah bersama kami dengan keberkatan dari Allah ".

Laluan perjalanan pasukan Khalid adalah Qarqarah Suwa, Gerbang, Palmyra, al-Qaryatayn, Huwwarin, Marj Rahit, Bosra, dan destinasi terakhir Yarmuk. Pasukan ini berjalan melibas padang pasir di saat malam, pagi, dan menjelang tengah hari. Kerana di waktu-waktu tersebut cuaca tidak panas. Selain menjimatkan tenaga, cara ini juga menjaga penggunaan air agar tidak boros.

Strategi Perang Yarmuk

Sebelum tiba di Yarmuk, pasukan Khalid bertemu dengan pasukan Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Amr bin al-Ash, dan Syurahbil bin Hasnah di Ajnadayn. Kemudian para panglima itu berkumpul dan berdiskusi. Khalid berkata, "Jumlah pasukan musuh kira-kira 240,000 orang. Sedangkan jumlah pasukan kita 46,000 orang. Namun Al-Quran yang mulia mengatakan,

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين

"Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. "(QS: Al-Baqarah | Ayat: 249).

Tidak ada sejarahnya, perang dimenangi semata-mata kerana banyaknya jumlah. Tetapi kemenangan itu kerana mereka beriman kepada yang memerintahkannya, lurusnya niat, strategi untuk menang, dan persiapan. "

Setelah memahami idea-idea panglima yang lain dan mengetahui bahawa pasukan Romawi bersatu di bawah komando Theodoric, Khalid memantapkan pilihan menyatukan pasukan muslim di bawah satu komando pula. Strategi ini juga menutup celah syaitan untuk memecah belah pasukan apabila dipimpin oleh banyak pimpinan. Pada hari pertama perang, pasukan dipimpin oleh Khalid. Hari-hari berikutnya panglima yang lain bergilir-gilir menjadi pimpinan pasukan.

Tidak diragukan lagi, Khalid sangat mumpuni dalam mengatur strategi perang. Ia memenangi banyak perang di Semenanjung Arab dan berpengalaman menghadapi negara-negara besar. Kemampuannya mengeluarkan pasukan dari keadaan kritikal juga luar biasa. Dan strategi perangnya selalu berbuah kemenangan.

Khalid mula membahagikan pasukan Arab muslim menjadi 46 bataliyon. Setiap bataliyon terdiri dari 1000 pasukan dan dipimpin seseorang yang tangguh di antara mereka. Kemudian ia membahagikan pasukan-pasukan itu di tengah-tengah pasukan, sayap kanan, dan sayap kiri.

Jantung pasukan terdiri daripada 15 bataliyon di bawa pimpinan Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Pasukan sayap kanan juga terdiri daripada 15 bataliyon yang dipimpin oleh Amr bin al-Ash dan Syurahbil bin Hasnah sebagai wakilnya. Demikian juga pasukan sayap kiri terdiri dari 15 bataliyon yang diketuai oleh Yazid bin Abi Sufyan. Satu bataliyon lain berada di garis belakang. Bataliyon ini dibenarkan bergerak bebas, bergantung keadaan perang. Pimpinan bataliyon akhir ini adalah Ikrimah bin Abi Jahl. Sementara Khalid bin al-Walid berada di tengah-tengah pasukan, memimpin mereka semua dari kedudukan tersebut. Setelah pasukan tersusun rapi, ia memberi semangat kepada mereka untuk berjihad dan bersabar dalam menghadapi musuh.

Khalid menyusun rencana, memerintahkan pasukannya menunggu Rom terlebih dahulu yang memulakan peperangan. Ketika kuda-kuda mereka sudah menyerang garis depan pasukan Islam, Khalid instruksikan agar pasukan tetap membiarkan mereka leluasa hingga masuk jauh ke dalam sehingga garis belakang pasukan. Di belakang, mereka akan diserang hendap pasukan kavaleri (pasukan berkuda) kaum muslimin. Keadaan itu akan memecah pasukan infantri Rom dan kavalerinya. Kaum muslimin pun boleh dengan mudah melibas infantri Rom.

Khalid memilih taktik difensif kerana di belakang mereka ada Kota Madinah yang harus dilindungi. Sedangkan orang-orang Romawi lebih memilih menyerang dahulu kerana mereka berada di lembah Yarmuk yang dikelilingi oleh tiga bukit. Ketika orang-orang Rom sampai di tempat itu, kaum muslimin menyeberangi sungai hingga berada di sisi kanannya. Dan orang-orang Rom dikepung bukit sementara di hadapan mereka ada pasukan kaum muslimin.

Apabila fajar hari, tanggal 28 Jumadil Ula 13 H, mulailah kaum muslmimin memprovokasi Rom. Sesuai rencana Khalid, pasukan berkuda Rom memasuki garis depan pasukan Islam. Dan Khalid telah menyiapkan pasukan berkuda untuk menghadapi mereka. Keadaan berjalan sesuai rencana. Tentar-tentera Romawi diterkam oleh singa-singa Islam. Mereka lari kocar-kacir. Ada yang menuju sungai. Ada pula yang memasuki jurang-jurang. Mereka kian tersepit dan banyak yang tewas terbunuh.

Sedangkan pasukan infantri Rom berada dalam keadaan terikat. Kerana takut lari dari perang, pemimpin mereka merantai pasukan pejalan kaki ini, satu rantai 10 orang. Rantai itu membuat mereka sukar bergerak. Terlebih ketika salah seorang dari mereka cedera atau tewas. Perang berlangsung selama satu hari. Theodoric kabur dan akhirnya tewas terjerumus ke dalam jurang.

Kerugian yang diperoleh kaum muslimin pada perang ini kira-kira 3000 tentera terluka, sedangkan kerugian Romawi tak terhitung. Seorang dari pasukan Khalid menyatakan bahawa kerugian yang dialami Rom adalah 8000 orang Romawi tewas tersungkur di parit termasuk di antaranya Theodoric, saudara Heraclius. Khalid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menolong hamba-hamba-Nya yang beriman".

Sebelum ini, ketika perang tengah berkecamuk, datang seorang utusan dari Madinah yang mengkhabarkan bahawa Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq radhiallahu 'anhu wafat. Kaum muslimin telah sepakat membaiat Umar bin al-Khattab radhiallahu 'anhu sebagai penggantinya. Utusan itu juga mengkhabarkan, Khalifah Umar menukar Khalid bin al-Walid dengan Abu Ubaidah bin al-Jarrah sebagai panglima utama pasukan. Khalid sengaja merahsiakan berita ini, bimbang kepekatan pasukan terpecah dan mengganggu moral pasukan jika diberitahu apabila perang berlaku. Setelah perang usai, Khalid meletakkan jawatan dan memberikannya kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. "Sekarang, engkaulah panglima besar pasukan. Aku adalah tentera engkau yang boleh dipercayai. Perintahkanlah aku, aku akan mentaati, "kata Khalid kepada Abu Ubaidah.

Wafatnya Panglima Besar

Nama Khalid bin al-Walid telah terukir dalam sejarah sebagai seorang panglima besar. Ia turut serta dalam perang-perang yang mengubah perjalanan sejarah. Mampu menghatam negara kuasa besar yang sebelumnya tak terkalahkan. Dan mengangkat martabat Daulah Islamiyah.

Setelah kemenangan di Yarmuk, Khalid memberi amaran kepada Raja Parsi, Kisra, yang juga ingin memerangi Islam. Khalid berkata, "Masuk Islamlah, pasti kau selamat. Jika tidak, sungguh aku akan datang menemui kalian bersama orang-orang yang mendambakan kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan ".

Pada masa membaca surat itu, Kisra merasa kecut. Ia mengirim utusan kepada Maharaja China untuk meminta bantuan. Maharaja China bertindak balas dengan mengatakan, "Wahai Kisra, tidak ada daya bagiku menghadapi kaum yang seandainya mereka ingin mencongkel gunung, nescaya mereka boleh melakukannya. Orang-orang yang takut kepada Allah, maka Allah membuat segala sesuatu takut kepada mereka ".

Di akhir hayatnya, ia hanya mempunyai harta berupa pedang dan kuda yang ia pakai untuk berjihad di jalan Allah. Pada masa itu ia menangis, "Inilah keadaanku, akan meninggal dunia di atas kasurku. Padahal tidak satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas sabetan pedang, atau tusukan tombak, atau luka bekas anak panah yang menancap di jalan Allah. Aku mati seperti seekor haiwan. Padahal aku berharap mati syahid di jalan Allah. Kerana itu, jangan tidur mata-mata yang penakut ".

Benarlah firman Allah ﷻ,

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا

"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya). "(QS: Al-Ahzab | Ayat: 23).

Daftar Pustaka:
- Al-Qusair, Abdul Aziz bin Abdullah. 2013. al-'Abdqariyah al-'Askariyah Fi Syakhshiyati Khalid bin al-Walid.

Oleh Nurfitri Hadi (@ nfhadi07)
Artikel www.KisahMuslim.com

Thursday, March 23, 2017

Pusat Kajian Hadis Di Zaman Para SahabatSetelah Rasulullah ﷺ wafat, para sahabat berhasil menyebarkan berganti-ganti dan amanah Nabi. Islam masuk ke berbagai negeri. Kekuasaan Islam meluas. Syam dan Iraq dikuasai sepenuhnya pada tahun 17 H. Mesir dikuasai tahun 20 H. Parsi tahun 21 H. Perluasan terus berlaku hingga ke wilayah Samarkand tahun 56 H. Dan Andalusia tahun 93 H.

Perluasan ini memberi kesan pada semakin banyaknya orang yang masuk Islam dan haus akan pengetahuan dan hukum-hukumnya. Hal ini mendorong para pemimpin mengutus sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ untuk mengajar mereka hukum-hukum agama. Para sahabat pun berangkat ke berbagai wilayah, sehingga di antara mereka ada yang menetap di sana sehingga akhir hayat.

Dar al-Hadith (Pusat Kajian Hadis) di Madinah

Madinah adalah tempat tujuan hijrah Nabi ﷺ dan para sahabatnya. Di tempat ini beliau menyampaikan banyak hadith. Kerana majoriti syariat Islam diturunkan di sana. Para sahabat Muhajirin merasa selesa tinggal di Madinah. Dan mereka enggan kembali ke Mekah.

Sepeninggal Rasulullah ﷺ, Madinah tetap menjadi ibu kota umat Islam dan pusat kekhalifahan. Para sahabat senior tetap tinggal di bandar ini. Mereka tak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Seperti urusan pemerintahan, ekonomi, ketenteraan, ataupun pendidikan.

Para sahabat yang masyhur dan mumpuni di bidang hadith dan fiqh di Madinah cukup banyak. Di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Ali (sebelum ia pindah ke Kufah), Abu Hurairah, Ummul Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar, Abu Said al-Khudri, Zaid bin Thabit, dll.

Zaid bin Tsabit terkenal dengan pandangan yang mendalam terhadap Al-Quran dan sunnah. Bahkan, Umar meninggalkan beberapa perkara untuk dirujuk kepada Zaid. Yaitu pada masa Umar menemui halangan pada beberapa ketetapan undang-undang. Zaid pun menjadi salah seorang yang utama dalam memberikan putusan hukum dan fatwa. Dia juga ahli di bidang qira-ah dan fara-idh di zaman Umar, Uthman, Ali, hingga akhirnya wafat pada tahun 45 H, di masa kekhalifahan Muawiyah.

Melalui para sahabat yang tinggal di Madinah ini, lahir tokoh-tokoh tabi'in seperti: Said al-Musayyab, Urwah bin az-Zubair bin al-Awwam, Ibnu Syihab az-Zuhri, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, Salim bin Abdullah bin Umar, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Nafi 'maula Ibnu Umar, Abban bin Uthman bin Affan, dan masih banyak lagi para penghafal hadis yang senantiasa menjadi sumber rujukan sunnah dan fatwa-fatwa yang diperlukan.

Dar al-Hadith (Pusat Kajian Hadis) di Mekah

Ketika Nabi ﷺ berjaya menundukkan Kota Mekah (Fathu Mekah), beliau menugaskan Muadz bin Jabal untuk tinggal di sana guna mengajarkan hukum-hukum Islam kepada penduduknya. Menjelaskan halal dan haram. Memberikan pemahaman ilmu agama dan Al-Quran pada mereka. Muadz adalah salah seorang pemuda Ansar yang mempunyai keutamaan, kesantunan, keilmuan, dan kelapangan. Ia selalu turut serta dalam peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah ﷺ. Abdullah bin Abbas, Umar bin al-Khattab, dan Ibnu Umar, banyak meriwayatkan darinya.

Setelah Muadz, estafet dakwah di Mekah dilanjutkan oleh Abdullah bin Abbas yang telah kembali dari Basrah. Sepupu Nabi ﷺ ini menjadi rujukan utama di Mekah. Ia adalah gudang ilmu dan hafizh hadis. al-Hakim menyebutkan dalam Ma'rifatu Ulumi al-Hadis, selain Ibnu Abbas, sahabat lain yang tinggal di Mekah adalah Abdullah bin Saib al-Makhzumi. Ia adalah ahli qira'ah bagi penduduk Mekah. Kemudian ada Itab bin Usaid, Khalid bin Usaid, al-Hakam bin Abi al-As, Utsman bin Thalhah, dll.

Dari majelis para sahabat ini muncullah tokoh-tokoh utama tabi'in seperti: Mujahid bin Jabar, Ikrimah maula Ibnu Abbas, Atha 'bin Rabah, dll.

Dar al-Hadith di Syam

Ketika kaum muslimin berjaya memenangi Syam, banyak sekali penduduknya yang memeluk Islam. Kerana itulah, khalifah memberikan perhatian besar terhadap wilayah ini dengan menghantar sahabat-sahabat Rasulullah untuk membimbing mereka. Di antaranya adalah Muadz bin Jabal. Rasulullah ﷺ pernah menaruh membina masyarakat Yaman dan Mekah. Dan kemudian Umar bin al-Khattab mengamanahinya membina penduduk Syam.

Ibnu Saad meriwayatkan dalam ath-Thabaqat, dari Abu Muslim al-Khulani, ia berkata, "Aku memasuki Masjid Himsha, ternyata di dalamnya terdapat kira-kira 30 orang sahabat Rasul. Di antara mereka ada seorang pemuda yang matanya bercelak, gigi serinya putih. Dia diam tak banyak bicara. Jika orang-orang menemui kesulita, mereka datang bertanya padanya. Aku berkata, kepada salah seorang yang sedang duduk, 'siapa orang itu'? Dia menjawab, 'Dia adalah Muadz bin Jabal'. "

Sahabat lain yang juga dikenali memberikan pengajaran di wilayah ini adalah Ubadah bin Shamit. Ia sosok yang unggul dalam bidang Al-Quran dan sangat fakih. Kuat dalam membela agama Allah. Dan tidak peduli apa kata orang tetangnya dalam membela kebenaran itu.

Selain itu ada juga Abu Darda 'al-Ansari. Seorang sahabat yang fakih dan hafal banyak hadith. Ia diutus ke Syam bersama Muadz bin Jabal selepas Amirul Mukminin Umar menerima surat permintaan dari Yazid bin Muawiyah. "Penduduk Syam memerlukan orang-orang yang dapat mengajarkan Al-Quran dan memberikan pemahaman yang baik tentang agama", kata Yazid. Umar pun mengutus Muadz, Ubadah, dan Abu Darda sebagai respon dari permintaan Yazid.

Dan masih banyak sahabat lainnya seperti: Syarahbil bin Hasanah, al-Fadhl bin al-Abbas bin Abdul Mutalib, Abu Malik al-Asy'ari, dll.

Di tangan mereka muncul para tabi'in masyhur seperti: Abu Idris al-Khulani, Qubaishah bin Dzubaib, Makhul bin Abu Muslim, Raja 'bin Haywah al-Kindi, dll.

Dar al-Hadith di Mesir

Pada tahun 20 H, Mesir menjadi wilayah kaum muslimin. Banyak penduduknya yang tertarik dengan agama fitrah ini. Di masa Muawiyah bin Abu Sufyan, ia menugaskan salah seorang sahabat yang utama Amr bin al-Ash untuk Mesir. Amr membawa serta anak lelakinya, seorang ahli ilmu di kalangan sahabat Rasulullah ﷺ, Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiallahu 'anhuma.

Abdullah bin Amr adalah seorang pemuda yang giat beribadah. Ia juga termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan, ia mempunyai keunggulan di bidang tulis-menulis. Dengan itu ia mencatat hadis-hadis yang disabdakan Rasulullah ﷺ. Setelah ayahnya wafat, Abdullah tetap menetap di Mesir.

Sahabat lain yang menyebarkan ilmu di Mesir adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, Kharijah bin Hudzafah, Abdullah bin Saad bin Abi Sarah, Mahmiyah bin Juzu ', Abdullah bin al-Harits bin Juzu', Abu Basrah al-Ghifari, Abu Saad al- Khair, Muadz bin Anas-al-Juhani, dll. Muhammad bin Rabi 'al-Jaizi menyatakan lebih dari 140 orang sahabat yang tinggal di Mesir.

Dari pengajaran mereka, muncullah para tabi'in. Di antaranya Abu al-Khair Murtsad bin Abdullah al-Yazini, seorang mufti Mesir. Ia meriwayatkan banyak hadis dari Abu Ayyub al-Ansari. Kemudian Abu Basrah al-Ghifari, dan Uqbah bin Amir al-Juhani, Yazid bin Abi Hubaib, dll.

Inilah gambaran sepintas lalu mengenai perguruan-perguruan yang berperanan besar dalam pengajaran ilmu-lmu keislaman dan penyebar hadis di berbagai wilayah perluasan Islam. Masa ini juga memberikan gambaran nyata pada kita, bagaimana para sahabat dan tabi'in dalam menyebarkan dan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi ﷺ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
p/s: Jika ada diantara blogger yang ingin bertukar pautan link dengan detikislam.blogspot.com, boleh lah pm di facebook admin.

Juga kepada blogger-blogger yang telah membuat pautan link detikislam di blog masing-masing tetapi admin masih tidak meletakkan pautan link blog saudara saudari, minta pm juga di facebook admin. Sekian, Terima Kasih

Blog's stats Jumaat 30.12.2011 bersamaan 4 Safar 1433

Back To Top
Profile Picture
©1433 Hakcipta Tak Terpelihara
Anda digalakkan untuk mengambil apa-apa bahan di dalam laman ini untuk tujuan penyebaran, tanpa perlu memberitahu kepada pihak kami. Anda digalakkan untuk memaparkan sumber asal bahan tersebut.
E-mel :@gmail.comatau Facebook :www.facebook.com/blogdetikislam